Jak lze u nás vydat knihu/CENÍK SLUŽEB

SERVIS NA KLÍČ

Vydavatelství BLINKR s.r.o. převzalo pro realizaci papírových a elektronických vydání původních autorských publikací, určených pro veřejné šíření, obecně užívaný realizační model v USA a Velké Británii, který je při svém uplatnění doplněn hledisky, jaké vyžadují zákony České republiky.  Garantuje, že ho bude korektně dodržovat.

Pravidla servisu služby KLÍČ

1/ Ve Vydavatelství BLINKR s.r.o. (dále jen Blinkr) může každý vydat v rámci naší služby KLÍČ knihu jakou chce za předpokladu, že obsah nebude porušovat zákony České republiky, jejichž součástí je i Listina základních lidských práv a svobod a neklesne do sféry mimo obecně uznávané principy etiky, morálky a korektnosti. Šíření pornografie je zásadně vyloučeno. Ze zákona je Blinkr, coby vydavatel, zodpovědný za šířený obsah.

2/ Blinkr je za dodržení podmínky v bodě 1/ zcela liberální vydavatel, který přijímá k realizaci ÚPLNÁ díla z oblasti prózy, poezie, historické, naučné a turistické literatury, společenských studií, komerční informační a propagační publikace. Fragmenty a ukázky posuzuje pouze v závažných případech po dohodnutých konzutacích.

3/ Tým Blinkru poskytuje jako bonus zdarma posouzení, zda dílo odpovídá podmínkám podle bodu 1/ a má základní kvalitu, s níž lze pracovat od editorské činnosti až po finální realizaci v podobě vytištěné či elektronicky vytvořené knihy, která bude případně i v distribuci, čili se dostane na trh. Nedostatečně připravená díla odmítne, případně po dohodě poskytne konzultační asistenci, aby mohla být realizována.

4/ Další služby jsou placené na základě smlouvy. Ceny jsou zcela korektní a vycházejí z běžných sazeb vydavatelských prací, které vykonávají vysokoškolsky vzdělaní a zkušení odborníci  a samotnou výrobu zajišťují specializované firmy. Blinkr poskytuje každé knize zdarma mezinárodní registraci ze své kvóty čísel ISBN, opatří ji čárovým kódem (EAN).

    A/ Tým Blinkru ve spolupráci se zadavatelem či autorem zajistí odbornou editaci rukopisu díla po gramatické a stylistické stránce.

    CENA: 350,- Kč za každých 10 stránek (i započatých) normovaného rukopisu ve formátu Word, písmo Times New Roman, velikost 18 bodů, šířka sloupce 16, 1800 znaků na stránku včetně mezer.

    V případě velmi kvalitního rukopisu bude cena za editaci snížena o 20%. Výsledný text po vydavatelské editaci projde další korekturou zadavatele či autora.

    B/ Blinkr zajistí grafické zpracování knihy do podoby tiskových PDF včetně čelní a zadní strany obálky podle přání autora. Konečný náhled graficky již zpracované knihy projde v ydavatelskou korekturou a podléhá konečnému schválení zadavatele či autora.

    CENA: velmi variabilní, která záleží na počtu tiskových stran, formátu a zvyšuje se zařazením ilustrací. Běžně se včetně návrhu obáky a jejího grafického zpracování pohybuje v rozmezí 5000 až 15 000 Kč. V  případě, že autor či zadavatel učiní v náhledu změny většího rozsahu, může být cena grafiky zvýšena až o 40%.

    C/ Vydavatel Blinkr zajistí podle přání zadavatele či autora na jeho náklady samotný tisk papírové knihy či výrobu elektronické knihy:

    malonákladový tisk papírové knihy digitální technologií - optimálně do 500 výtisků;

     ofsetový tisk papírové knihy - od 500 výtisků výše;

    výrobu elektronické knihy ve formátech EPUB a MOBI;

    výrobu obou produktů, tedy papírové i elektronické knihy.

    CENA: velmi variabilní, která je vypočtena podle přesné kalkulace tiskárny či výrobce e-knihy, zvolené technologie, knihařského zpracování atd.

    Příklad: cena papírové knihy o rozsahu zhruba 200 tiskových stran s barevnou obálkou v nákladu 2000 výtisků může být v rozpětí od přibližně 50 000 (s měkkou vazbou V2 - paperback) do 100 000 Kč (v tuhé vazbě V8 - hardback).  Výpravné publikace velkého formátu s řadou barevných ilustrací jsou však i několikanásobně dražší z hlediska nákladů na grafické zpracování a tisk.

        Naopak samotná výroba elektronické knihy je podstatně levnější, podle provedení od 2000 do 5000 Kč. Tzv. předtisková příprava od rukopisu až po grafické zpracování je však stejná jako u papírové knihy.

5/ Distribuci knih zajišťuje BLINKR na základě svých smluvních vztahů a kontaktů, případně po dohodě se zadavatele/autorem.

    a/ Nabídne knižní titul (papírový i elektronický) smluvním klíčovým českým distributorům, kteří zajistí jeho prodej v běžné síti knihkupectví, supermarketů a dalších prodejních míst, dohodne přímé objednávky a prezentaci knihy na webech prodejců (v případě e-knih umístění na distribučních portálech), jejich e-shopů atd. Autor/zadavatel se podílí na stanovení doporučené prodejní ceny. Podnikatelské riziko je stále v oblasti zájmu o titul a objem jeho prodeje.

    b/ Zajistí dopravu hotových knih do skladů distribučních řetězců.

    c/ Zpracuje administrativní agendu vztahů mezi vydavatelem a distribucí, zajistí pravidelná měsíční hlášení o prodeji knih od distributorů a poskytne je zadavateli/autorovi nejpozději do každého 15. dne v měsíci.

    CENA: za organizační práci v případě každého titulu, jdoucího do veřejné distribuce, si BLINKR s.r.o. účtuje jednorázový poplatek 10 000,- Kč.

    ZISK: dělený mezi vydavatele a autora/zadavatele je 50:50. Špičkoví distributoři si určují smlouvami podíl na zisku v objemu 48 až 52% za každou prodanou knihu. Na vydavatele a autora/zadavatele zbývá 48 až 52%. Podíly autora/zadavatele a vydavatele na zisku jsou tudíž 24 až 26% pro každého z nich. Je to stále lepší, než když autor vydává knihu u jiného vydavatele, od něhož dostane 9 až 13% ze zisku.

    d/ Společnostem/zadavatelům, kteří nemíní umístit svůj titul do veřejné distribuce - jedná se zejména o komerční tituly různých společností, které je hojně využívají pro svůj marketing, nebo jde o autora, který si chce zajistit distribuci sám, předá BLINKR s.r.o. plný náklad. Případně se zadavatelem/autorem uskuteční jinou dohodu.

6/ Marketing je výlučnou záležitostí zadavatele/autora, ale vydavatel může poskytnout konzultace a pomoc.

7/ Zisk z prodeje knižního titulu je ošetřen ve smlouvě mezi vydavatelem a zadavatelen/autorem.

8/ Vydavatelství BLINKR s.r.o. se bude věnovat i nadále komerčním a marketingovým publikacím pro podnikatelské subjekty, které nejsou určeny k prodeji. Takové zakázky, v jejichž realizaci není plánem distribuce na knižní trh, se budou řešit jiným smluvním způsobem. Princip však zůstává stejný - spolehlivý servis na klíč od předání textových a grafických podkladů až po hotový produkt z tiskárny.