Cenu Jaroslava Seiferta získal básník Karel Šiktanc

16.10.2011 03:46

 Básník Karel Šiktanc převzal v rezidenci pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) Cenu Jaroslava Seiferta za rok 2010. Zakladatelem ceny je Nadace Charty 77 a její lídr František Janouch. Je spojena s odměnou ve výši 250 000 Kč. Karel Šiktanc je prvním laureátem v historii tohoto ocenění, který získal ocenění podruhé. Poprvé se mu ho dostalo za rok 1989 (za sbírku Svého srdce nejez). Tentokrát porota ocenila autorovu poslední básnickou sbírku Nesmír z roku 2010. "Porota při svém letošním rozhodnutí vzala v úvahu, že od roku 1989 tvorba Karla Šiktance intenzivně pokračuje a je důkazem úspěšného úsilí v hledání nových možností osobitého básnického jazyka," řekl František Janouch.

Šiktanc patří k nejvýraznějším českým básníkům 50., 60., 70., 80. a 90. let a nového milénia, publikoval v Čechách a v samizdatu celkem 32 básnických sbírek a řadu dalších děl. Debutoval sbírkou Tobě, živote, v roce 1951. Od roku 1971 byl v komunistické klatbě. Po roce 1989 byl krátkou dobu v čele Obce spisovatelů. Cena Jaroslava Seiferta se uděluje za mimořádné literární dílo zveřejněné v posledních třech letech, případně za dílo celoživotní. Vyhlašuje se každoročně k 22. září, v předvečer narozenin básníka Jaroslava Seiferta, zesnulého držitele Nobelovy ceny za literaturu. V roce 2010 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal státní medailí Za zásluhy. O udělení letošní Ceny Jaroslava Seiferta rozhodovala odborná porota pod vedením literárního historika a kritika Jiřího Brabce.