Felix Boom vyhlašuje cenu BLINKR román roku (II. ročník), Alois Marhoul 8. ročník MOBELOVY CENY pro nejlepší básnickou sbírku

15.02.2016 00:32

Pod záštitou Obce spisovatelů ČR vznikla řada nezávislých literárních cen. V roce 2015 se velmi zdařilo propojení již tradiční Mobelovy ceny pro nejlepší básnickou sbírku předchozího roku a nové trofeje pro prozaiky pod názvem BLINKR román  roku, které měly v září vyvrcholení ve společném laureátském večeru v poetickém prostředí kavárny ČAS v Praze na Malé straně. Bylo to nádherné literární soireé s rozdílením spousty krásných cen, které se nezakládají do krabic, ale vystavují na poličkách našich autorů na významných místech. Toto propojení bude nyní pokračovat se snahou přidat na jejich prestižnosti.

Hlavní organizátor této "doubleprix" básník Alois Marhoul vyhlašuje již 8. ročník MOBELOVY CENY pro nejlepší básnickou sbírku roku 2015  s vlastními podkategoriemi, prozaik Felix Boom (vlastním jménem Pavel Skramlík) vyhlašuje II. ročník ceny BLINKR ROMÁN ROKU (s vročením 2015).

Detaily obou soutěží prozradí Alois Marhoul na literárním večeru v populární  poetické vinárně BOUVARD & PECUCHET  v Praze 1  ve dvoře  Vodičkovy ul. č. 17, k  němuž si jako hosta pozval spisovatele Pavla Skramlíka/Felix Booma, 12. února 2016 (od 18 hodin).

Podmínky 8. ročníku básnické soutěže MOBELOVA CENA:

Zaslat JEDEN výtisk básnické sbírky (s vročením 2015) včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Alois Marhoul, 252 04 Čisovice 123. Telefon: 602 308 363. E-mail: gastroservis@volny.cz

A to do 30. 6. 2016.

O výsledku v hlavní kategorii podkategiriích rozhoduje Alois Marhoul a neformální kruh jeho přátel z oblasti poezie.

Informace o místu a termínu vyhlášení (září 2016) Mobel včas rozešle všem zúčastněným.

Podmínky II. ročníku prozaické soutěže BLINKR ROMÁN ROKU:

Zaslat DVA výtisky románu (s vročením 2015), jenž vyšel v nákladu minimálně 800 výtisků, včetně adresy autora, kontaktního telefonu, případně mailové adresy - zaslaný autorem (nebo doporučující osobou s autorovým vědomím, s uvedením kontaktních dat) na adresu:

Vydavatelství BLINKR, Pavel  Skramlík, Společná 2211/2, 182 00 Praha 8. Telefon 728 135 077, e-mail redakce@blinkr-knihy.com .

A to do 30. 6. 2016.

Podmínky pro román: jedná se o kategorii "OPEN" bez ohledu na to, zda jde o román společenský, historický, psychologický, fantaskní nebo sci-fi atd. Rozhodující je poutavý příběh a kvalita jeho autorského zpracování.

O výsledku soutěže rozhodnou členové soukromé Literární akademie BLINKR.

Informace o místu a termínu vyhlášení (září 2016) Vydavatelství BLINKR včas rozešle všem zúčastněným. Bude shodné s vyhlášením Mobelovy ceny.

Motto Aloise Marhoula:

VELKÝ TŘESK

I Bohu tenkrát kdosi říkal:

"Nehraj si s těmi sirkami chlapečku,

mohlo by to bouchnout!"