Klára Samková: Romská otázka aneb Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů

14.11.2011 03:15

Vydavatelství BLINKR zasáhlo do svého edičního plánu a s nejvyšší prioritou vydá ještě před Vánocemi knihu "Romská otázka" s podtitulem Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů. Autorkou je advokátka Klára Samková (na snímku), která byla počátkem 90. let poslankyní posledního federálního parlamentu za Romskou občanskou iniciativu, ačkoliv sama není Romka. Reagujeme tak na na palčivé téma české veřejnosti, rozjitřené konfliktními událostmi konce léta a podzimu roku 2011. Jedná se o ojedinělou korektní vědeckou práci, veřejnosti zcela srozumitelnou, která dosud v Čechách a zřejmě i v celé Evropě nemá obdoby. Reflektuje mj. i skutečnost, že na území EU žije přes 10 milionů Romů. Kniha je určena především orgánům státní a obecní správy, ale i veřejnosti.

Odpovídá na otázky, proč jsou Romové jací jsou, proč mají strach ze smrti, ze svobody, z osamělosti, ze ztráty smyslu života, jaká je jejich sociální frustrace v českém prostředí, proč je s nimi komunikace obtížná, jaký je jejich vztah ke vzdělání, úřadům atd. Především usvědčuje současnou vládní garnituru České republiky z naprosté nekompetentnosti řešit romskou otázku. Už mohla být vyřešena, kdyby měla kvalitní přístup k tomuto tématu, jehož základem je dostatek informací a kvalifikovaný náhled.

Klára Samková upřednostnila tuto práci před plánovanou publikací o rozvodech, avizovanou pod názvem  "Zbavte mě toho pitomce/Sundejte mi z krku tu mrchu", která vyjde kvůli této prioritě v červnu roku 2012. 

Poznámka 20. 6. 2012: Kniha "Zbavte mě toho pitomce/Sundejte mi z krku tu mrchu" má oficiální křest 27. června 2012. Publikace "Romská otázka" s podtitulem "Psychologické důvody sociálního vyloučení Romů" vyšla 9. ledna 2012.