Mediální analýzy, poradenství, image-making, krizové komunikační situace

29.04.2013 14:07

Společnost BLINKR s.r.o. má díky kvalitě a zkušenostem lidí svého týmu zcela autoritativní pozici v oboru mediálních analýz a poradenství na klíč pro různé společnosti, které potřebují řešit viditelnost své značky, produktů a image na veřejnosti. A to i pokud se ocitají v situaci, již lze označit za krizový komunikační marketing. Tato činnost v oblasti krizové komunikace přesahuje obvyklý rámec působnosti PR agentur, které inkasují vysoké honoráře jenom za rozesílání e-mailových prohlášení do médií lidmi, kteří nepublikovali jediný článek, a pořádání tiskových konferencí s opulentním cateringem. Náš potenciál vyplývá z dlouholeté znalosti mediálního prostředí, jeho psychologie a letitých kontaktů. Tuto činnost vykonáváme diskrétně a zcela korektně bez okázalých referencí, nicméně s efektem, jehož ocenění je jen mezi klientem a společností BLINKR s.r.o. Povaha této služby je exkluzivní, nepodléhá žádným deklarovaným filozofiím a firemním konceptům, což jsou běžné nesmysly, jimiž se prezentují PR agentury v nabídce svých služeb. Blinkr nenabízí žádné filozofie a systémová know-how (což je v tomto oboru obvyklý agenturní balast), ale pouze konkrétní řešení jednotlivých případů.