V Novele Zákonů fotbalové džungle se pilují poslední paragrafy

12.01.2012 08:23

V únoru 2012 vydavatelství BLINKR pošle na trh knížku Zákony fotbalové džungle - Novela 2012.

Navazuje na stejnojmennou úspěšnou knihu Pavla Skramlíka z roku 1998, která vyvolala značný rozruch. Publikace, koncipovaná jako skutečný zákoník ve 13 hlavách se 196 paragrafy, vyvolala tehdy velký rozruch, protože formulovala skutečný stav českého fotbalu, jeho nešvary, korupci, podvody a mafiánství. Křtil ji tehdy František Straka. Za 13 let nám však fotbalová džungle zhoustla a na rozdíl od deštných pralesů se neustále rozrůstá, čili Zákony si vyžádaly novelu jako každé jiné. Přišel totiž pravý čas, mezitím se odehrála aféra (v roce 2004) s telefonními odposlechy rozhodčího a funkcionářů o "cinklých" zápasech, řada jejich aktérů se ocitla před soudem, někteří museli zmizet ze scény. Život ve fotbalové džungli však žije novým životem. Text knihy byl přepracován a aktuální znění paragrafů je v posledním stadiu ostrého pilování. Vyjde před startem jarní části I. fotbalové ligy.

Ukázka:

§ 55

Rozhodčí má povinnost přihlásit ke zdanění legální odměny za řízení mezinárodních zápasů dle platných předpisů ve své zemi, případně v jiném státě, pokud to jeho zákony vyžadují.

Nemá však právo zdanit i úplatky v jakékoliv zemi, jelikož to zákony žádného státu nenařizují a z hlediska ústavních principů, které nevyžadují to, co zákon nenařizuje, jsou úplatky legální a nepodléhají daňové povinnosti.

Pokud rozhodčí ve styku s daňovými orgány prokáže, že byl uplacen, má se za to, že neporušil žádné daňové předpisy.

Pokud se najde takový cvok, který se bude dožadovat práva zdanit úplatky, které obdržel v domácí či cizí měně v domovské zemi či v jiné, než jaké je státním příslušníkem, pak je příslušný soud povinen zkoumat příčetnost dotyčného občana a rovněž se obeznámit s příslušnými daňovými předpisy příslušné země, jakož i s mezinárodními smlouvami o zamezení dvojího zdanění.