Vydávání knih na nejvyšší profesionální úrovni

24.05.2015 12:27

Nakladatelství Blinkr se ve vydavatelském byznysu orientuje dvěma směry, jimž je společná nejvyšší profesionalita.

Směr první je produkce na vlastní náklady s podnikatelským rizikem, podmíněným nejvyšší úrovní literárních děl z okruhu vlastních autorů a nových pisatelů, kteří splní náročná kritéria kvality. BLINKR nikdy nebude vydávat literární brak a publikace se zavádějícím či mravně pochybným záměrem. Vydavatelství garantuje z redaktorského hlediska maximální kvalitu textů, profesionální tisk, knihařské zpracování, distribuci a odměnu na základě smlouvy o dělení zisku mezi autorem, vydavatelstvím a distributorem.

Směr druhý je zcela komerční a BLINKR zajistí opět na nejvyšší profesionální úrovni vydání publikací se specifickým osobním či komerčním zaměřením oproti garantované kompletní úhradě nákladů na výrobu a distribuci. Dělení případného zisku bude zajištěno smlouvou, která zohlední podíl nakladatelství na komerční stránce projektu. Vydavatelství BLINKR je připraveno vydat různé firemní, konjunkturální nebo memoárové publikace atd. za předpokladu, že morální stránka jejich obsahu nepřekročí rámec jasně interně kodifikovaných dobrých mravů.

Vzhledem ke standardním a dlouhodobým vztahům s našimi dodavateli jsme schopni v případě realizace publikací zajistit velmi přijatelné cenové podmínky.