Zločin na vzdělanosti národa - zvýšení DPH na knihy, časopisy a noviny v roce 2012 z 10 na 14%, v roce 2013 na 17,5%

06.09.2011 04:00

Poslanecká sněmovna České republiky v pátek 3. září odhlasovala novelu zákona o DPH, který zvyšuje daň z přidané hodnoty mj. u knih, časopisů a novin v roce 2012 z 10 na 14% a v roce 2013 na 17,5%. Pro hlasovalo 99 poslanců, proti 68. Novela o změně DPH má údajně zafinancovat důchodovou reformu. Novela přenáší tíži viny za špatné hospodaření klientelistických vlád, umožňujících bez ohledu na svou barvu soustavné flagrantní rozkrádání státu především formou korupčníich a mafiánských metod rozdělování státních zakázek, na občany.Cokoliv tištěného od dětských leporel přes krásnou literaturu až po naučné a vědecké publikace bude dražší, o periodických publikacích ani nemluvě. Povede to k poklesu prodeje knih, jejich nákladů, atrofii trhu. Bohatým to vadit nebude, jejich peněženky to unesou. Ti méně majetní, jichž je drtivá většina, tvořící majoritní část trhu, omezí výdaje. Rodiče dětí, studenti, lidé s průměrnými příjmy, pilně čtoucí důchodci, budou šetřit a méně kupovat. Je to zločin páchaný na vzdělanosti a kultuře národa. Ekonomický efekt bude zanedlouho zcela opačný. Kalkulovaný zisk ze zvýšení DPH půjde do propadu.

Zanikne řada nakladatelství, knihkupectví, lidé přestanou číst a národ se vydá bulharskou cestou.

Naši zákonodárci a politikové se rádi zaštiťují údaji ze zemí EU, když chtějí něco zdražit. Například pokud jde o cigarety. V případě knih a periodik však nikoliv. Tato konfrontace by pro ně byla velmi nepříjemná.

Průměr DPH na knihy ve 24 zemích Evropské unie (z 27) je totiž 5 až 6 % a nejvyšší je 10%. Výjimky jsou jen tři: Lotyšsko 12%, Bulharsko 20% a kupodivu Dánsko 25%. Dánové však mají speciální podpůrný program. V řadě zemí je nulové DPH na knihy - Velká Británie, Irsko, Norsko a Chorvatsko. V Maďarsku, Švédsku, Řecku, Estonsku, Finsku, Litvě, Rumunsku a Lotyšsku je DPH nižší než na potraviny! Na knihy a periodika se vzhledem k dalekosáhlým dopadům na národní kulturu uplatňují výjimky. Z toho patrně vyplývá jen to, že Miroslav Kalousek, ministr financí české vlády, odpůrce výjimek, traktor táhnoucí DPH stále výše, je největším nevzdělancem v celé Evropě. Hodil by se do Bulharska (20 %), Albánie (20 %), Ukrajiny (20 %) a Běloruska (18 %) - tam nás totiž vede. Jako věřící křesťan (prý) za to skončí na kříži s probodnutým bokem.

Už zvýšení DPH na knihy ze 7 na 10% v letech 2008 až 2010 vedlo v České republice k poklesu produkce knižních titulů podle druhů o 16 až 27%. Další zvýšení DPH o 4% povede k dalšímu pádu.

DPH ve státech EU k 1. 1. 2011:

Země DPH na knihy v % Základní sazba DPH v %
Velká Británie 0 20
Irsko 0 21
Lucembursko 3 15
Itálie 4 20
Španělsko 4 18
Kypr 5 15
Maďarsko 5 25
Malta 5 18
Polsko 5 23
Francie 5,5 19,6
Belgie 6 21
Nizozemsko 6 19
Portugalsko 6 23
Švédsko 6 25
Řecko 6,5 23
Německo 7 19
Slovinsko 8,5 20
Estonsko 9 20
Finsko 9 23
Litva 9 21
Rumunsko 9 24
Rakousko 10 20
Slovensko 10 20
Lotyšsko 12 22
Česko 10 20
Bulharsko 20 20
Dánsko 25 25