Služba veřejného písaře

Vydavatelství BLINKR s.r.o. zavedlo v roce 2015 novou službu - službu veřejného písaře. Je to jedno z nejstarších povolání na světě, které přetrvalo tisíciletí. Od počátků gramotnosti. A to i po zavedení povinné školní docházky v 18. století, i po masivním rozšíření internetu koncem 20. a počátkem 21. století. V Čechách je tato profese téměř neznámá. Ani moderní technologie, které poskytují různé vzory, toto povolání nevytěsnily.

Veřejný písař totiž poskytuje šanci dát na papír cokoliv originálního, co zákazník vyžaduje, a nemůže to nahradit technologie. Ve struktuře, které tyto algoritmy nenacházejí. Podání k úřadům, žádostí k orgánům státní a obecní správy, stížností, odvolání, udání, oslovení přátel i nepřátel, smírných návrhů ve sporech. Osobní dopisy i milostnou korespondenci.

Vždy na úrovni. V perfektní češtině, se znalostí zákonů, s pochopením pro poetiku osobních vztahů včetně hlubokých citů.

Jsme profesionálové s empatií a každý případ požadavku na korespondenci posuzujeme z hlediska osobních potřeb klienta i ve zcela intimních polohách. Diskrétnost je zcela zaručena, stejně jako ochrana osobních údajů.

Česká republika zažívá boom příchodu cizinců, kteří chtějí zůstat v České republice a musejí komunikovat s českými úřady, avšak neumějí dobře česky. Musejí si však s úřady dopisovat.

I proto je tu služba naší firmy BLINKR s.r.o.

Vykomunikujeme tyto problémy. Mluvíme dobře česky, rusky i anglicky.

Cizinci jsou často vystaveni jediné možnosti - používat v této komunikaci advokáty, jejichž služby jsou velmi drahé. Tisíce korun za jednu konzultaci.

Služba veřejného písaře Vydavatelství BLINKR je naopak velmi levná.

Máme velmi prostý cenový sazebník.

První hodinová konzultace, při níž zjistíme, co vlastně klient požaduje, je zdarma.

Další hodinové konzultace pro upřesnění záměru, jsou za 200,- Kč.

Jedna stránka podání či žádaného textu v rozměru strany normovaného rukopisu (1800 znaků) je za 300,- Kč.

Osobní dopisy včetně těch nejvášnivějších v osobních vztazích si ceníme na 500,- Kč za stránku.

KONTAKT: redakce@blinkr-knihy.com, blinkr@centrum.cz, tel. +420 606 435 280