O vydavatelství BLINKR

Vydavatelskou společnost BLINKR s.r.o. založili v listopadu roku 2010 advokátka JUDr. Klára Samková, Ph.D., a Pavel Skramlík, novinář a spisovatel, jenž si pro beletristickou tvorbu zvolil v roce 2010 pseudonym Felix Boom. BLINKR s.r.o, je malou společností rodinného typu a orientuje se téměř výlučně na vydávání kvalitní původní české literatury (zejména tzv. "krásné literatury" v oboru klasické prózy a poezie), nezabývá se vydáváním překladových titulů. Nevyhledává granty, nevyužívá sponzorství a nehledá investory, je tudíž zcela nezávislá. Partnerství s dr. Samkovou, podnikatelská a spisovatelská spolupráce, se rozpadly v červenci roku 2015, což vyústilo v srpnu 2017 v rozvod. Jediným majitelem a jednatelem je nyní Pavel Skramlík/Felix Boom a vydavatelství BLINKR s.r.o. pokračuje ve své standardní činnosti. Všechny vydané publikace jsou dostupné na knižním trhu prostřednictvím distribučních společnosti Euromedia Group, PEMIC Books a Kosmas v celé síti knihkupectví v České republice, jejíž rozsah byl odhadován na více než 600 prodejen (zatím nejsou údaje o tom, kolik knihkupectví v roce 2020 během koronavirové krize ukončilo činnost).

KVALITNÍ SLUŽBY, SDÍLENÉ RIZIKO

Záměr vydávat původní českou literaturu je konstantní. Mění se však strategie. Společnost přešla v roce 2016 na formu klasického nezávislého vydavatelství s hrazenými službami, což je běžná praxe mnoha vydavatelů v USA a v západní Evropě, byť jsou tyto knižní trhy daleko silnější a méně rizikové než české. Je to zcela férový přístup, i když náročný. Velmi mnoho současných úspěšných autorů např. v USA prošlo tím, že si vydání svých prvních titulů museli prostě zaplatit, často s pomocí rodičů nebo díky půjčkám, než se jich všimli největší vydavatelé ze společenství newyorské TOP 5 (Penguin  Random House, Simon & Schuster, HarperCollins, Pearson, Hachette atd.) s pobočkami po celých Spojených státech, v Evropě, Austrálii, Asii, vlastnící řadu dalších velkých a menších vydavatelských domů, včetně těch, které uplatňují stejný "modus operandi", na nějž přešel i BLINKR s.r.o.

Systém je založen na principu sdíleného rizika mezi vydavatelem a zadavatelem či autorem osobně. Vydavatel zajišťuje kvalitní a placené služby, cenově dostupné, zajistí produkci knihy ve formě p-book (papírová kniha) nebo e-book (elektronická kniha) a postará se o distribuci. Přesněji řečeno je garantem toho, aby se kniha dostala na pulty knihkupectví, byla zalistována na portálech prodejců e-knih, byla v nabídce e-shopů velkých distributorů a e-shopu BLINKR s.r.o. Odměnou zadavatele či autora, jenž hradí přímé náklady, je smluvní podíl na servisu a  zisku. Zejména v době, kdy počet výtisků prvního vydání původního českého literárního díla klesl na 800 výtisků (před sedmi lety to bylo 1500 až 2000 výtisků), je taková strategie nezbytná. Tento přístup praktikuje řada českých vydavatelů zastřeně a zdráhá se ho veřejně přiznat. BLINKR s.r.o. ho aplikuje zcela otevřeně. Viz více v rubrice Jak u nás vydáte knihu/CENÍK SLUŽEB.

Z  VYDÁVÁNÍ ČESKÉ LITERATURY SE STALA CHARITA

Vydávání původní české tzv. krásné literatury se stalo z 95% charitou, jasně ztrátovou záležitostí. Byť je velmi hodnotná a má ve značné míře špičkové parametry.  Do absolutního podnikatelského rizika BLINKR s.r.o. vstupuje jen tehdy, když narazí na mimořádnou vydavatelskou příležitost.

Původní literatura však musí nějak žít, přežít a čekat na lepší časy. To je syrová realita. Nelze připustit, aby česká civilizace ztratila z ekonomických důvodů značnou část své slovesné kultury. Proto se hledají různá řešení.

S výjimkou několika málo hvězd typu např. Michala Viewegha čeští čtenáři původní domácí literaturu kupují velmi málo,  resp. ji (ne)kupují v míře, která snese přijatelné podnikatelské riziko. Český knižní trh je válcován marketingovým bluffem, je zahlcen překladovými tituly, často nižší literární kvality, které mají masivní reklamu. Českou krásnou literaturu, to znamená romány, soubory povídek, básnické sbírky, novely českých autorů, si mohou dovolit vydávat už jen velcí vydavatelé, kteří mohou riskovat dlouhodobé investice a vysoké provozní úvěry, kombinují její vydávání s atraktivními překladovými knihami (za které platí značné sumy, hradí překlady a licenční poplatky), naučnou literaturou, turistickými průvodci atd., případně s pokleslým erotickým žánrem.

Až na skutečné výjimky v Čechách nemohou existovat spisovatelé, kteří by se uživili psaním beletrie a příbuzných literárních žánrů. Experti spočítali, že při současných prodejích českých knih a honorářové morálce by jeden autor musel napsat aspoň 12 knih ročně, aby v lepších případech v zálohách (pět až třicet tisíc korun) inkasoval částku, která by se přiblížila průměrné mzdě v České republice. Pak už inkasují jen drobné nebo vůbec nic. Ti nejlepší a nejpracovitější stihnou napsat maximálně zpravidla dvě až tři kvalitní díla. A pak je tu ještě druhá strana mince - tyto zálohy by musel vyplatit vydavatel, který vědomě počítá s rizikem, že na konkrétní knize v průběhu několika let na malém českém trhu nevydělá a musí počítat se ztrátou. Musí náklady kompenzovat zisky z komerčnějších titulů, které často se skutečnou literaturou většinou nemají nic společného.

Z tohoto pohledu je původní česká tzv. krásná literatura i z hlediska numericky velmi nevýznamného trhu prakticky paralyzovaná. Vydavatelé v cizině přistoupili k modelu, na nějž přešel BLINKR s.r.o., kvůli zvýšení zisků. Vydavatelé v Čechách se k němu musejí uchylovat jen proto, aby zachránili její holou existenci.

Statistiky o prodeji původní české krásné literatuty jsou dlouhodobě utajovány či falšovány. Když se prodá 2000 výtisků nového českého románu, hovoří se o bestselleru. I větší čeští vydavatelé se však dohadují s autory o finanční spoluúčasti a vzniká jakási šedá zóna. Vydávání si vyžaduje granty a sponzory.  Na tomto zastřeném módu se BLINKR s.r.o. podílet nebude. Jde otevřeně cestou kvalitních hrazených služeb a sdílení rizika. Je to totéž, jak když pekař upeče na své náklady housky a chce, aby mu je také někdo prodal. Pokud tedy nechce, aby se jeho housky prodávaly jen u něj v ulici. Podrobnosti viz náš ceník služeb.

ZÁRUKA ODBORNOSTI A KVALITY

Vydavatelství BLINKR s.r.o. je sice malé, ale funguje stejně standardně jako velká nakladatelství. A hodlá se i nadále prezentovat korektností. Má vlastní kvótu mezinárodních vydavatelských čísel ISBN (a odvozených kódů EAN).  Umí posoudit kvalitu textů, garantuje jejich špičkovou editaci zkušeným odborníkem, korektury, dokáže zajistit grafické zpracování pro tisk včetně návrhu obálky podle představ autora. Má dobré vztahy s výrobními partnery, čili tiskárnami, výrobci elektronických knih, má smlouvy s nějvětšími distributory papírových a elektronických knih. Spolehlivě uplatní autora na knižním trhu, jeho knihy se mohou objevit ve všech knihkupectvích v ČR. Autor (zadavatel), který si musí vydání knihy koupit, má vysokou motivaci ji napsat dobře. Tato strategie, již nyní uplatňuje BLINKR s.r.o., vyrovnává šance autora i vydavatele. Oba se podílejí na nákladech a oba stejně čekají na úspěch.

Pavel Skramlík byl v oblasti médií především sportovním publicistou, působícím zejména ve fotbale v řadě deníků a časopisů. Nyní se specializuje jen na vlastní knižní tvornu a vydavatelskou činnost. Edituje však také nové knihy pro další české vydavatele. Vydal řadu knih ze sportovního prostředí. Mezi jeho nejpopulárnější sportovní publikace patřily především "Patino - o fotbalistovi, který chtěl pořád jen vyhrávat" (1992) o Karolu Dobiašovi, "Zákony fotbalové džungle" (1998) o zákulisí českého fotbalu, "Coupe du Monde 1998" o MS ve fotbale v roce 1998, "Z královské lóže do pankrácké cely" (2001) o bývalém předsedovi Českomoravského fotbalového svazu Františku Chvalovském, která vyšla v době, kdy byl Chvalovský ve vazbě. Atd.

V roce 2010 se rozhodl pro psaní beletrie a zvolil si pseudonym Felix Boom, aby byla oddělena jeho kariéra pisatele konjunkturálních publikací od dráhy autora v oboru klasické literatury. V jeho bibliografii je nyní 25 knih. V produkci knih má velké zkušenosti a v celém oboru literatury má významné kontakty.

V roce 2010 vydal úspěšný román "Ježíš Kristus výtržník aneb Třetí zákon", který si nyní našel cestu do USA. V říjnu 2011 vyšel již v nakladatelství BLINKR jeho další román "Kiosek na pláži". Vydal také novou verzi "Zákonů fotbalové džungle - novela 2012", která je "učebnicí" korupce ve fotbale, výběr svých blogů pod názvem "Internet jako nástroj výchovy ke zbabělosti", úspěšnou pánskou "Kuchařku osamělého muže", román " Lepší svět " (už byl rovněž přeložen do angličtiny a agent jedná o uplatnění ve Spojených státech). Veřejnost také značně zaujala publikace Jak se rozvádět se ženami a přežít z listopadu roku 2015. Zatím jeho posledními knihami z oboru beletrie byl román Plán umírání z roku 2017 a básnická sbírka Oči v srdci na dlani (z července 2018), bohatě ilustrovaná karikaturistou a kreslířem Emilem Šourkem. Zatím jeho posledním dílem je "hustá" studie Špatný princip státu s podtitulem Rozkradený ráj demokracie.

Nyní se blíží k vydání jeho další román Boží vnuk, jenž je pokračováním románu "Ježíš Kristus výtržník aneb Třetí zákon" a druhou částí plánované trilogie.

Česká literatura musí hledat cesty, jak se uživit sama svým vlastním potenciálem kvality jako kdysi v "předinternetové době" v časech Oty Pavla, Bohumila Hrabala, Vladimíra Párala (nemluvě o érách Karla Čapka a jeho souputníků) atd., kdy se na knižní novinky stály ve čtvrtek ráno fronty před knihkupectvími od pěti od rána. A nikoliv spoléhat na zbytky peněz ze zisku překladových a konjunkturálních titulů. Kvalita se nikdy neztratila, ale válcuje ji cizokrajný finanční a marketingový balast.

Základním kritériem Blinkru bude vždy kvalita, kterou tým Blinkru dokáže spolehlivě a poctivě posoudit. Budeme postupovat podle podle tradiční sportovní zásady, jež zní - soustředíme se na vlastní výkon! O tom vždy bude BLINKR.

KOMERČNÍ PUBLIKACE

Vydavatelství BLINKR s.r.o. se věnuje i komerčním a marketingovým publikacím pro podnikatelské subjekty, které nejsou určeny k prodeji. Takové zakázky, v jejichž realizaci není plánem distribuce na knižní trh, se řeší jiným smluvním způsobem. Princip však zůstává stejný - spolehlivý servis na klíč od předání textových a grafických podkladů až po hotový produkt z tiskárny.